Без категория

Как да адресирам плик


Напишете името на получателите в центъра на плика.

Напишете адреса на получателя точно под името.

Точно под него напишете града, държавата и пощенския код под адреса на улицата.

В горния ляв ъгъл напишете името на подателя. Този раздел е за адреса за връщане.

Под името напишете адреса.

След това напишете града, държавата и пощенския код под адреса на улицата.

След като правилно и точно напишете адрес за връщане и адреса на получателите, поставете печат в горния десен ъгъл.


Гледай видеото: Week 5 (Август 2021).